מיסוי עקיף - מע"מ , בלו

מיסוי עקיף

החברה מתמחה במגוון תחומים בעלי היבטי מס ערך מוסף, ובכללם: נקודות ההשקה בין חוק מע"מ לפקודת מס הכנסה, לחוק מיסוי מקרקעין ולמיסוי בינלאומי, כתיבת חוות דעת, השגת הסדרי מיסוי עם הנהלת מע”מ, כתיבת השגות על שומות לפי מיטב שפיטה, ניהול דיונים בהשגה והגעה להסדרים, לרבות הסדרי פשרה, העברת נכסים במסגרת שינוי מבנה ובלעדיו, במיוחד בתחום מוסדות ציבור ומלכרי”ם וחברות עסקיות הקשורות להן.

ליעוץ מקצועי צור קשר