החוק לעידוד השקעות הון

עידוד השקעות

החברה מתמחה במגוון תחומים במישור עידוד השקעות ההון, ובכללם: עידוד השקעות הון לענפי התעשייה המסורתית, תעשיית ההי-טק, תעשיית הביוטכנולוגיה והננוטכנולוגיה, ענף התיירות לרבות בתי מלון ואטרקציות תיירותיות, ענף החקלאות, מענקי מדינה מול מרכז ההשקעות בתיירות ובתעשייה, אישורי מדען ראשי, תעשיות עתירות ידע, חוק האנג'לים, עידוד השקעות בענף הנדל"ן – מענקים למבני תעשייה והטבות לבניינים להשכרה. לחברה ניסיון רב בניהול דיונים מול מרכז ההשקעות בתעשייה ובתיירות, השגת החלטות מיסויוהגעה להסדרי מס אל מול רשות המיסים בתחומים המפורטים וכן ניסיון רב בתחום ליווי העסקאות והכנת חוות דעת בתחומי פעילותה

ליעוץ מקצועי צור קשר