מיסוי נדלן

מיסוי מקרקעין

החברה מתמחה במגוון תחומים בעלי היבטי מיסוי מקרקעין, ובכללם:שילוב בין עידוד השקעות הון למיסוי מקרקעין, קבוצות רכישה, פינוי בינוי, תמ"א 38, דירות מגורים, זכויות בניה וניודן, אופציות ייחודיות במקרקעין, חברות נדל"ן מניב, חברות קבלניות ציבוריות ופרטיות, יזמים ואנשים פרטיים, איגודי מקרקעין, קיבוצים, מושבים ואגודות שיתופיות, עסקאות קומבינציה, עסקאות תמורות, סיווג איגודי מקרקעין ופעולות באיגוד, פירוקי חברות נדל”ן ואיגודי מקרקעין ועוד.
לחברה ניסיון רב בניהול דיוני שומות, השגת החלטות מיסוי והגעה להסדרי מס אל מול רשות המיסים בתחומים המפורטים וכן ניסיון רב בתחום ליווי העסקאות והכנת חוות דעת בתחומי פעילותה.

ליעוץ מקצועי צור קשר