גילוי מרצון

world-map

למשרדנו ניסיון עשיר בליווי וייצוג בנוהלי גילוי מרצון, ובכללם:

  • ליווי וייצוג מול רשויות המס של בעלי חשבון בנק סודי במדינה אחרת אשר לא דיווחו למס הכנסה על הכנסות מריביות וניירות ערך,
  • בעלי נדל"ן מחוץ לישראל ו/או כל נכס אחר,
  • ירושות מחוץ לישראל וכו',

משרדנו בעל נסיון רב הן במישור הפלילי והן במישור האזרחי, עד להשגת הסדר מס כולל בחבות מס מינימלית.

Error: The video (https://youtu.be/YdLxN5ZvGt8) couldn't be embedded.